Krav för att få certifikat

MILJÖHÄNSYN
 • EKOLOGISK ODLING
Det finns två nivåer; en produkt som bär GOTS märket med nivån ‘organic’ måste innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber. En textilieprodukt med märkningen ‘gjord med ekologisk’ måste innehålla minst 70 % ekologisk fiberråvara.
 • KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
Är ej tillåtna
 • KONSTGÖDSEL
Är ej tillåtna
 • GMO
Är förbjudet i alla stadier.
 • KEMIKALIER
Kriterierna omfattar regler för användandet av kemikalier i odling och beredning.
 • VATTENANVÄNDING
Vattenreningsverk är obligatoriskt. Operatörer måste även ha en policy för att minimera slaggprodukter.
 • BLEKNING

Klorinblekning är inte tillåtet.

 • FÖRPACKNINGAR

Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC. Från 1 januari 2014 ska papper och
kartong i förpackningsmaterial vara återvunnet, eller certifierat
enligt FSC eller PEFC

HÄLSA

 • KONTROLL AV KEMIKALIEANVÄNDNING I TILLVERKNING

Ja.

 • Det är förbjudet att använda över ett visst gränsvärde av giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel.
 • GMO

Är förbjudet

 • De färdiga textilprodukterna får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen.

ARBETSVILLKOR

 • ILO:S KÄRNKONVENTIONER

Ska följas

 • INFORMERAR OM ARBETARNAS RÄTTIGHETER?

Nej, det finns ingen sådan mekanism.

 • SÄKER ARBETSMILJÖ

Det finns regler för en säker och hygienisk arbetsplats. Arbetare får
regelbunden hälso- och säkerhetsträning.

 • TILLÄMPAS MINIMIPRIS FÖR ATT TÄCKA PRODUKTIONEN ELLER LEVNADSLÖN?
Ja, man tillämpar levnadslön.
KVALITET
 • KRAV PÅ SLITAGE, FÄRG- TVÄTT OCH LJUSBESTÄNDIGHET:

Ja.

KONTROLL

 • OBEROENDE KONTROLLER?
Certifierande organ måste vara godkända revisorer enligt ISO 65.
 • FREKVENS PÅ KONTROLLER?
Revisionerna sker årligen.
Stäng meny
×

Kundvagn