Vego är bäst för klimat & hälsa

En förändring som gör stor skillnad

 

 

 

Varför vego?

Du har möjligheten att vara en riktig miljöhjälte i ditt val av mat. Det går nämligen åt mycket mindre mark och vatten för att odla vegetabilier jämfört med att producera kött och andra animalier. Detta beror på att djur bara omvandlar en liten del av energin i sin föda till kroppsvikten medan resten går åt till djurens rörelse och kroppsvärme. Endast 30% av spannmål som odlas i Sverige idag går till humankonsumtion, den största delen blir alltså djurfoder.

Vegansk mat har också mycket mindre påverkan på klimatet än animaliska produkter. Utsläppen ligger idag på 1800 kg koldioxidekvivalenter per person och år för en genomsnittlig kosthållning, 1200 kr för vegetariskt och 500 kr för vegansk kosthållning. Där har vi en anledning varför man ska äta vegansk kost om du vill påverka klimatet positivt.

Produktion och bearbetning av foder leder till utsläpp av växthusgaser. Djur som idisslar ger ifrån sig metan, som är en mycket kraftig växthusgas. Hantering och förvaring av gödsel har också en negativ påverkan på klimatet. En kraftig minskad konsumtion av kött och mjölk från idisslade djur har visat sig vara nödvändigt för att kunna nå det uppsatta målet och därmed undvika farlig påverkan på klimatsystemet. 

Växtbaserad mat har också en stor potential att spara vatten. Vatten är idag en resurs som det råder stor brist på i stora delar av världen och som begränsar möjligheten att odla föda. Denna potential är så stor att enbart en kost omställning skulle kunna räcka för att ge mat till ytterligare 1,8 miljarder människor jämfört med idag. Andra positiva effekter av växtbaserad mat är minskad avskogning, mindre risk för jorderosion och minskad energianvändning. 

 

 

Hälsovinst på köpet

Din egen hälsa kan också påverkas positivt om du väljer att äta varierad kost baserat på vegetabilier. Forskning visar att veganer och vegetarianer i mindre utsträckning drabbas av bland annat övervikt och fetma, diabetes typ 2, högt blodtryck och hjärta och kärlsjukdomar. Studier har visat att när patienter med svårt hjärtkärl sjudom går över till en växtbaserad kost går sjukdomen tillbaka hos de flesta.

En kost rik på vegetabilier har visat sig skydda mot flera cancerformer samtidigt som kött ökar risken för att drabbas av cancer. Vegetarianernas livslängd är dessutom några år längre än den genomsnittlige blandkost. Om du vill läsa mer eller kolla på studier gå in på djurensratt.se

William sjöholm

William sjöholm

2018/11/21

Lämna ett svar

Stäng meny
×

Kundvagn